Ayar Hukuk ve Danışmanlık - Hızlı Menü

İletişim

Araç Değer Kaybı

Araç değer kaybı, değer kaybına uğradığı iddia edilen olay nedeniyle emsalleri ile hasarlı araç arasında oluşan objektif ölçütlere göre belirlenmiş değer eksilmesidir.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı sigorta ve sigorta şirketleri açısından pek çok farklı yönden ele alınmaktadır. Ancak hasar değer kaybı detaylarına inmeden önce değer kaybı kavramını biraz daha yakından incelemek ve anlamak gerekir. Hukukumuzda ve kanunen belirtilmiş olan yasalar arasında her ne kadar değer kaybı kavramına net bir tanım getirilmemiştir. Araç değer kaybının gündeme gelebilmesi için aracın ikinci el piyasasına düşmüş olması gerekir.

Araç Değer Kaybı Taleplerinde Hukuki Dayanak

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası altında sigortacı, kaza esnasında hatalı olan araç sahibinin sorumluluklarına müteselsilen, yani zincirleme olarak ortak olmaktadır. Türk Ticaret Kanununun 1409. maddesine göre kusurlu olan tarafın trafik sigortası hasarı ve değer kaybını telafi etmekle yükümlüdür.

Karayolları Trafik Kanununun 85. maddesine göre motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.

Araç Değer Kaybı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Hasar sorgulama talebinde bulunarak ilgili aracın sigorta kayıtları ve kaza geçmişini öğrenebilir.

Yine benzer sonuçlara ulaştıracak olan değer kaybı ekspertizi için bir başka seçenek de alanında uzman ve yetkili bir araç servisinden inceleme talep etmektir. Her iki yöntem sonucunda da aracın hasarlı olup olmadığı ortaya çıkmış olacaktır.

Bunu basit bir örnekle açıklamak mümkündür. Örneğin, kaza akabinde boya işlemine giren bir araç parçası, yeniden bir kaza geçirmesinin ardından değer kaybına uğramaz. Ancak hasarlı parçalar değiştirilirse bu durum değer kaybının söz konusu olmasına zemin oluşturabilir.

Araç değer kaybı hesaplaması yaparken aracın üretim yılı, kilometresi, hasar geçmişi ve hasarların niteliği, aracın markası ve modeli, trafiği çıkış tarihi ve pazar değeri gibi değişkenler önemlidir.

Araçtaki hasarlı parçaların daha önceden hasara uğramamış parçalar olması, onarım veya yenileme işleminden geçmemiş olması gerekmektedir.

Araç değer Kaybı Tazminatını Kim Öder?

“Araç değer kaybını kim öder?” ya da “Araç değer kaybı kimden istenir?” gibi soruların cevabı, aslında değer kaybı davası prosedürlerinde yatar. Araç değer kaybı davası detaylarına girmeden önce değer kaybı ve kasko arasındaki ilişkiyi incelemek gerekir.

Kaza nedeniyle doğan araç değer kaybının tek araçtan ibaret olmayabileceğini vurgulamamız gerekir. Bir başka deyişle kazada sorumlu olan tarafın da aracında değer kaybı söz konusu olabilir.

Öte yandan trafik sigortası yalnızca tek bir kişinin araç değer kaybını karşılar. Bu kişi de kazada sorumluluğu bulunmayan ya da sorumluluk oranı diğer tarafa göre daha az olan kişi olarak belirlenmiştir. Kazaya sebebiyet veren tarafın güvencesi ise yaptırmış olduğu kasko sigortasıdır.

Trafik Kazasından Kaynaklı Davalar

Trafik kazasından kaynaklı davalar çok çeşitlilik arz etmektedir. Kazanın maddi veya cismani (yaralamalı-ölümlü) olmasına göre davalar da değişmektedir. Bir trafik kazasında yalnızca araç veya araçlarda maddi hasar meydana gelmişse hukuk davaları açılmaktadır. Ancak trafik kazası sonrası şoför veya yolculardan biri veya bir kaçı yaralanır veya ölürse kusurun durumuna göre ceza davaları açılmaktadır.

Açılan davaların %20’sine yakın davaların trafik kazalarından kaynaklandığını görmekteyiz. Bunlar özellikle;

  • Trafik kazası sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybı ve araç mahrumiyet bedelinin tazminat davası
  • Trafik kazası sebebiyle kusur tespiti davası
  • Trafik kazası sebebiyle hasar bedelinin ödenmemesinden kaynaklı tazminat davası
  • Trafik kazası sebebiyle cismani zararın (sakatlık-maluliyet tazminatı) , tedavi giderlerinin tazminatı davası
  • Trafik kazası sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze ve defin giderlerinin tazminatı davasıdır.
  • Trafik kazası sebebiyle rücu davaları
  • Trafik kazası sebebiyle ceza davaları

Maddi hukuka göre açılan davalarda davacılar trafik kazası sebebiyle aracında zarar meydana gelen gerçek ve tüzel kişiler, sigorta şirketleri, geçici veya kalıcı iş göremezlik ve sakatlık yaşayanlar, ölümlü trafik kazası sebebiyle ölenin desteğinden yoksun kalan gerçek kişiler. Bu davalarda da davalılar genelde Karayolları Trafik Sigortası sigorta şirketleri (özellikle zorunlu mali sorumluluk sigortacıları), kazaya karışan kusurlu şoför ve araç işleteni, kazada kusuru bulunan diğer 3. Kişi ve kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu Hastaneleri ve Özel hastaneler, kusurlu araç işleteni veya şoförü ölmüşse mirasçılarıdır.

Trafik kazasından kaynaklı herhangi bir zararınız var ise mutlak surette trafik kazası avukatına danışmanızı tavsiye ederiz. Hatta bir değil en az 2 görüş almanızda yarar vardır;

  • Peki trafik kazası tazminat avukatının uzmanlığını nasıl anlarsınız?
  • Uzman avukat nasıl anlaşılır?

Danıştığınız avukata aklınızdaki soruları detaylı olarak sorup yazılı cevap isterseniz avukatınızın uzmanlığı konusunda daha çok bilgi edinmiş olursunuz. Ayrıca avukatınızın bu tür tazminat davaları ve tazminat hukuku sigorta hukuku davalarına bakıp bakmadığını örnek davalarının olup olmadığını sorabilirsiniz. Talebiniz destekten yoksun kalma tazminatı, sakatlık tazminatı gibi talepler ise aktüeryal hesap yapıp yapmadığını veya hesaplama yaptırıp yaptıramayacağını, hangi tazminat kalemlerini alabileceğinizi sorabilir böylece bir fikir edinebilirsiniz.

Öte yandan avukatınızdan vekâletnamenizin parasını, dava masrafları gibi masrafları talep etmeniz doğru değildir. Bu tür talepleri karşılayan ofislerin olduğuna inanmak istemiyoruz. Ancak bunları kendilerine sigortacı, danışmanlık şirketi vs. hatta avukat olarak tanıtan kişilerin yaptığını bunun sebebinin de işi sizden aldıktan sonra elde edilecek tazminattan yüksek oranda yüzdelik almayı planlamasından kaynaklanmakta olduğunu düşünmenizde yarar vardır.

Avukatlık sözleşmesi bu noktada önem kazanmaktadır. Ancak aracı kişilerle yaptığınız sözleşmeler avukatı ve o kişileri bağlamayacağını sizi zor duruma sokabileceğini söylemek isteriz. Kaza sebebiyle açılacak davalarda özellikle kendilerini sigortacı veya danışmanlık şirketi olarak tanıtan bazı kişileri görmekteyiz. Bu kişiler avukat olmadıkları için vermiş oldukları bilgi ve yaptıkları danışmanlık hizmeti sebebiyle mağdurların uğradıkları zararlardan sorumluluklarına gitmek çok zordur. Bu kişiler kaza mağdurlarından vekâletname alsalar da hukuki işleri mecburen birlikte çalıştıkları avukatlara yaptırdıkları görüyoruz. Bu durumda hem aracı kişilere hem de avukatlara gelen tazminattan ayrı ayrı ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Avukatlık kanununa göre avukata üçüncü kişilerin maddi karşılık gereği iş temin etmesi suçtur. Ayrıca bazı kaportacı ve sigorta acentelerinin değer kaybı davalarını bu aracı şirketlere para karşılığı sattığını da duyuyor ve görüyoruz. Araç değer kaybı için dosya başına para alan bu kişiler arada olduğu süreç gerçek hasar bedellerinizi ve değer kayıplarınıza ulaşamayacağınızı söylemek zorundayız.

Biz Sizi Arayalım!

İletişim bilgilrinizi bırakın, en kısa sürede sizi arayalım.

İletişim Kurun

Hukuki danışmanlıa mı ihtiyacınız var ?

Bizi Arayın, Uzman Avukatlarımız Yardmcı Olsun!

English Turkish