Ayar Hukuk ve Danışmanlık - Hızlı Menü

İletişim

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Aile Hukuku Nedir?

Aile, toplumun içerisinde bulunan kişilerin arasında evlilik veya kan bağı ile oluşturulan toplumun en küçük bütünleşik yapıdır. Aile hukuku ise hukuk ana bilim dalının içerisinde yer alan medeni hukuka dâhil olarak toplumun en küçük bütününü oluşturan aile ile ilgili konularla ilişkili olan hukuk dalıdır.

Aile Hukuku Hangi Konuları Kapsar?

Toplumun en temel yapı taşı ile ilgili hukuksal düzenlemeleri içeren aile hukuku içerisinde düzenlenen temel konular şunlardır;

Soy bağı, evlat edinme, velayet, çocukların nafaka hakkı ve vesayet
Evlenme hükümleri, nişanlanma, boşanma koşulları ve birlikte yaşamaya dair özel hükümler
Mal rejimleri, aile konutu, nafaka hakkı ve vesayet
Yasal danışmanlık, yardım nafakası, kadın kaçırma olayları, çocuk kaçırma olayları, kadın hakları ve çocuk hakları
Aile hukukunun içerdiği bu temel konuların her biri kendi alanında özel bir çalışma alanına sahiptir. Değerli danışanlarımız için tüm bu konularda ayrıntılı hizmet ve bilgi birikimimizi sunmaktayız.

Çocukların Velayet Hakları

Kişiler arasında oluşan birliktelik sonucu dünyaya gelen çocukların evlilik içinde doğması ya da evlilik dışında doğması fark etmeksizin eşit haklardan yararlanması yasalar ile düzenlenmiştir. Çocuk hakları devlet desteği ile yasalar tarafından korunmaktadır. Kayıt dışı ya da bir evlilik içerisinde doğması fark etmeksizin yaşam standartlarına uygun şekilde bakılamayan çocuklar devlet koruması altına alınır.

Aile hukuku içerisinde ayrıca kayıtlı olan ya da olmayan kişilerin birlikte yaşama dair olan durumları da yer almaktadır. Ancak Türk hukuk sisteminde Anayasa dâhilinde kayıtlı yaşam arkadaşlığına dair bir düzenleme henüz resmi olarak bulunmamaktadır. Bunun ile beraber evlilik dışı yaşam arkadaşlığı kuran kişiler arasında meydana gelebilecek durumlara karşı dair herhangi bir bağlayıcı hak da bulunmamaktadır. Çocukların velayet ve haklarınız için bizlere danışabilirsiniz.

Kadın ve Çocuk Haklarının Korunması

Uluslararası antlaşmaların hukuki niteliğinden kaynaklı olarak yaşan aile içi şiddet olayları, kadına uygulanan şiddet, taşıyıcı annelik, çocuklara uygulanan şiddet, yapay döllenme yaşanması ve kadın ile çocuk kaçırmaları benzeri olaylarda yaşananlar dikkate alınarak tüm bu alan dâhilinde incelenen konular hukuk içerisinde özel olarak düzenlenmektedir. Bu özel düzenleme sadece Türkiye iç hukukunda yer almaz bu olayların hukuki niteliğinde etkileyici rol oynayan uluslararası antlaşmalar ile de özel olarak düzenlenir.

Aile mahkemesi içerisinde medeni kanunda yeri olan ve pek çok özel yasa ile desteklenerek düzenlenen konularda aile hukuku alanına dâhil edilecek aile mahkemesi tarafından görüşülerek karara bağlanır. Bu konularda özellikle bilimsel öğreti ve görüşler ile kültürlerin incelenmesi gibi hukuka yardımcı kaynaklara başvurulur. Bu tür durumlarda danışmak için bizlere başvurabilirsiniz.

Aile Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerimiz

 • Nişanın bozulması nedeniyle açılacak olan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Evliliğin butlanı ve iptali davaları,
 • Anlaşmalı boşanma davaları,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ,zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sebebiyle oluşabilecek boşanma davaları,
 • Eşler arasındaki ayrılık davalarında,
 • Boşanma davaları ile birlikte veya sonradan talep edilen maddi ve manevi tazminat ile nafaka davaları,
 • Boşanma davaları ile birlikte veya sonradan velayet veya çocukla şahsi ilişki kurulması veya velayetin kaldırılması davaları,
 • – Boşanma sonucunda açılacak olan mal paylaşımı davaları,
 • Yabancı ülke mahkemelerince verilmiş olan kararlara ilişkin Tanıma ve Tenfiz davaları,
 • Evlilik birliğini temsil yetkisinin sınırlandırılması veya kaldırılması veya geri alınması davaları,
 • Ailenin geçimi için eşlerin yapacağı parasal katkının belirlenmesi, eşlerin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması veya kaldırılması davaları,
 • Çocuk mallarının yönetiminin anne veya babadan alınması davaları,
 • Vasi veya yasal danışman yahut kayyum atanması davaları,
 • Soybağının kurulması, soybağının reddi veya tanımanın iptali davaları,
 • Evlat edinme veya evlatlık ilişkisinin kaldırılması davaları,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Aile konutu şerhinin tapu siciline işlenmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
 • Aile hukukunda kaynaklanan tüm uyuşmazlıklara ilgili danışmanlık hizmeti.

Biz Sizi Arayalım!

İletişim bilgilrinizi bırakın, en kısa sürede sizi arayalım.

İletişim Kurun

Hukuki danışmanlıa mı ihtiyacınız var ?

Bizi Arayın, Uzman Avukatlarımız Yardmcı Olsun!

English Turkish