Ayar Hukuk ve Danışmanlık - Hızlı Menü

İletişim

Miras ve Gayrimenkul Hukuku

Veraset ilamı sonrası intikal işlemleri nasıl yapılır? Vefat edenin tüm malvarlığı bilinmiyor ne yapabiliriz? Terekenin tespiti davası nedir?

Gayrimenkul & Miras Hukuku

Miras hukuku denilince ölen şahsın mal varlıklarının anayasada belirtildiği şekilde, kişilere belirli pay oranlarında intikali ve bu oran çerçevesinde nasıl paylaşılacağı konusunda düzenleme yapan hukuk dalıdır.

Miras Paylaşımı Nedir?

Tereke, ölen kişiden kalan mirasın alacak ve borçları dahil olmak üzere, bütün mal varlığına verilen isimdir. Miras paylaşımı ise, miras bırakanın bu varlıkların meydana getirdiği terekenin mirasçıları arasında bölüştürülmesi demektir.

Mal Paylaşımı Yapılacak Mirasçılar Kimdir?

Ülkemiz anayasasına göre iki tür mirasçı vardır. Bu mirasçılar yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olarak geçmektedir. Türk Medeni Kanunun 4721 Sayılı yasasına göre düzenlenmiş kişilere yasal mirasçı denilir. Bu durumda mirası bırakan şahsın kan bağı bulunan yakınları, evlatlık ve alt soyu ile sağ olan eş yasal mirasçı olarak geçmektedir. Atanmış mirasçı ise miras sahibinin kendi özgür iradesi sonucunda belirlediği kişileri mirasçı olarak belirleyip, mirasçı diye nitelendirmesi ile mirasçı kabul edilmesidir.

Yasal Mirasçılar Olarak Kimler Kabul Edilir?

Kan hısımları da denilen kan bağı olan yakınları yasal mirasçı olarak kabul edilirken, bu kan hısımları kimlerdir? Kimlere kan hısımı denilir?

 • Miras Sahibinin Alt Soyu: Çocuklar ve çocukların ölmüş olması durumunda, onların çocukları.
 • Ana ve Baba: Anne ve babanın ölmüş olması durumunda, onların alt soyları.
 • Büyük Anne ve Büyük Baba: Altsoyu olarak, ana ve babası ve onların da alt soyu olmaması durumunda, miras sahibinin mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır.
 • Evlilik Dışı Akrabalar: Yasal evlilik dışı doğmuş ve soy bağı, tanıma veya hakim kararı ile kurulmuş olanlar.

Ayrıca sağ kalan eşin kiminle beraber mirasçı olduğuna dair, paylaşım oranı değişebilmektedir.

Bu durumda:

 • Miras sahibinin alt soyu ile birlikte mirasçı olması durumunda, mirasın dörtte bir kısmı (1/4),
 • Miras sahibinin ana ve baba zümresi ile beraber mirasçı olması durumunda, mirasın yarısı yani 1/2’ si,
 • Miras sahibinin büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile beraber mirasçı olması durumunda, mirasın 3/4 ‘ü, bunların hiçbiri yok ise mirasın tamamı eşe kalır.

Bunların dışında evlatlık, miras sahibinin kan bağı olan yakınları gibi mirasçı olabilecektir. Evlatlığın alt soyu da aynı haklarla mirasçı olabilme hakkına sahiptir. Dolayısı ile evlatlığın, kendi ailesindeki mirasçı olma hakkı da devam edecektir. Ayrıca gayrimenkul & miras hukuku mevzuatına göre miras sahibinin herhangi bir mirasçısı yok ise ölen kişinin mirası, tamamı ile Devlet’e kalacaktır.

Miras Paylaşımı Oranları Neye Göre Belirlenir?

Gayrimenkul & miras hukuku yasalarında belirtilen miras paylaşım oranları, yasal mirasçılar arasında hukuki olarak yasada belirtilen oranlarda ölmüş kişinin, sağ kalan eşinin varlığına göre değişiklik göstermektedir. Bunun dışında diğer mirasçılar da eşit şekilde pay alabilirler.

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Ülkemiz kanunlarında yasal mirasçıların miras payları oranları belirtilmiştir. Buna göre miras sahibinin, mirasçıların kim olduğu ve bu kişilerin miras pay oranlarını gösteren belgeye mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı denilir.

Yasal mirasçılardan herhangi biri, noterliklere başvurarak mirasçılık belgesi alabilmektedir. Fakat yabancı uyruklu ise mirasçılık belgesi alabilmesi için Bursa Avukat sitemizde ilgili yerlere yapılan başvurularda bizzat ilgilenip, bu konuda yardımcı olmaktayız. Sulh hukuk mahkemesi başvurusu ile edinilecek veraset ilamı için avukatlarımız aracılığı ile başvurunuzu gerçekleştiriyoruz.

Gayrimenkul & miras hukuku konusunda mal paylaşımı ile ilgili aklınıza takılan her türlü sorularınıza dair yanıtları, Bursa Avukat site linkini tıklayarak sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu gibi davalarda avukat aracılığı ile yol alırsanız, hak kaybına uğramayı engellemiş olursunuz.

Miras ve Gayrimenkul Hukuku Hizmetimiz Neleri Kapsar?

 • Vasiyetname Düzenlenmesi, Vasiyetnameler ve ölüme bağlı diğer tasarruflar konusunda danışanların bilgilendirilmesi ve taleplerine uygun en doğru tasarruf işlemi konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi
 • Miras Taksim(Paylaşım) Sözleşmesi Düzenlenmesi
 • Miras Payının Devri Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Düzenlenmesi
 • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları, (Vasiyetname, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat Sözleşmesi, Mirasçılıktan Çıkarma)
 • Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali Davaları
 • Reddi Miras (Mirasın Reddi) Davaları
 • Miras ortaklığındaki (iştiraken malik olunan) malların yönetimi, bu malların gelirleri ve giderlerinin yönetimi ve bu konudaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü
 • Terekenin Tespiti, Vasiyetnamenin açılması davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • Tenkis (Saklı Paya Tecavüzün Giderilmesi, Saklı Pay İhlaline İlişkin) Davaları
 • Denkleştirme Davaları (Miras bırakanın yasal mirasçılarına yapmış olduğu kazandırmaların denkleştirilmesi ile mirasın eşit veya miras payları oranında paylaşılması)
 • Mirastan Mal Kaçırma Davaları
 • Muris Muvazaası Davaları (Miras Bırakanın ölümünden önce devrettiği taşınmazların terekeye iadesi talepli davalar)
 • Miras Nedeniyle İstihkak Davaları

Biz Sizi Arayalım!

İletişim bilgilrinizi bırakın, en kısa sürede sizi arayalım.

İletişim Kurun

Hukuki danışmanlıa mı ihtiyacınız var ?

Bizi Arayın, Uzman Avukatlarımız Yardmcı Olsun!

English Turkish